1

Closed

Localization için genel bir yaklaşım uygulama

description

Assembly'ler bazında bu işi çözmek best practice olarak görülüyor.
 
http://community.devexpress.com/blogs/ctodx/archive/2009/11/24/localized-devexpress-assemblies-for-winforms.aspx
Closed Jan 6, 2010 at 4:30 PM by kasimgulcan

comments